Samlokalisering på Landbrukssenteret Midt

Landbrukssenteret Midt består av Meldal Regnskapskontor, Norsk landbruksrådgivning, Meldal Landbrukstjenester, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag, Lensa, Allskog, Orkla Landbruk, Orkla Fellesforvaltning og Vannområde Orkla. På hele landbrukssenteret jobber ca. 20 personer.

SAMLOKALISERTE BEDRIFTER

SAMLOKALISERTE BEDRIFTER

Allskog

Allskog

Allskog BA er et skogeierandelslag med 8.500 skogeiere fra Møre til Troms som eiere, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Les mer her!

Meldal Landbrukstjenester

Meldal Landbrukstjenester

Meldal Landbrukstjenester er et andelslag for gårdbrukere med rett til refusjon av avløserutgifter, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Les mer her!

Meldal Regnskapskontor

Meldal Regnskapskontor

Meldal regnskapskontor har en historie tilbake til 1950, da som et driftslag med utgangspunkt i bondelage, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Les mer her!

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag driver medlemsbasert rådgivning innen landbruk, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Les mer her!

Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning en sammenslutning av alle fiskerettshaverne i den delen av Orklavassdraget som fører anadrome laksefisk.

Les mer her!

Orkla Landbruk

Orkla Landbruk

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Meldal og Orkdal kommuner, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Les mer her!

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgivning er paraplyorgansisasjonen for alle rådgivingsenhetene i landet, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Les mer her!

Orkla Vannområde

Vannområde Orkla

Orkla Vannområde er et interkommunalt samarbeid som jobber med å følge opp vannforskriften og sikre god økologisk tilstand i alt vann i Orklas nedslagsfelt.

Les mer her!

Lensa

Lensa

Les mer her!