Orkla Landbruk

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Meldal og Orkdal kommuner lokalisert på Landbrukssenteret Midt.

Målgruppen for Orkla Landbruk er primært alle som eier og/eller driver landbrukseiendom i kommunene.

Orkla Landbruk

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Meldal kommune,
ved. Orkla Landbruk
Postmottak
Kvamsveien
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

Tlf: 72 49 51 00
E-post: postmottak@meldal.kommune.no