Landbrukssenteret Midt

Landbrukssenteret Midt består av Meldal Regnskapskontor, Norsk Landbruksrådgivning, Meldal Landbrukstjenester, Lensa, Allskog, Orkla Landbruk, Orkla Fellesforvaltning og Orkla vannområde.

På landbrukssenteret jobber i dag ca. 25 personer. Landbrukssenteret ble ombygd i 2006, og i nyere tid er det oppført et tilbygg og ombygging i 2. etasje. Hele huset har i dag moderne kontorlokaler, med tilgang godt utstyr og bra infrastruktur.

Landbrukssenteret midt

SAMLOKALISERTE BEDRIFTER

SAMLOKALISERTE BEDRIFTER

Allskog

Allskog

Allskog BA er et skogeierandelslag med 8.500 skogeiere fra Møre til Troms som eiere, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Meldal Landbrukstjenester

Meldal Landbrukstjenester

Meldal Landbrukstjenester er et andelslag for gårdbrukere med rett til refusjon av avløserutgifter, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Meldal Regnskapskontor

Meldal Regnskapskontor

Meldal regnskapskontor har en historie tilbake til 1950, da som et driftslag med utgangspunkt i bondelage, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag driver medlemsbasert rådgivning innen landbruk, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning en sammenslutning av alle fiskerettshaverne i den delen av Orklavassdraget som fører anadrome laksefisk.

Orkla Landbruk

Orkla Landbruk

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Meldal og Orkdal kommuner, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgivning er paraplyorgansisasjonen for alle rådgivingsenhetene i landet, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Vannområde Orkla

Vannområde Orkla

Lensa

Lensa