Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er en av 10 rådgivningsenheter i Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningsenhetene driver faglig utvikling og uavhengig rådgiving med til sammen 350 ansatte og 29.000 medlemmer over hele landet.

Rådgivingsenhetene er faglige bindeledd mellom landbruksforskningen og landbruket, og utvikler og etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk. Årlig utføres nærmere 800 feltforsøk hos medlemmene. Denne kunnskapen er grunnlag for rådgiving i planteproduksjon, teknikk, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak.

I 2010 overtok Norsk Landbruksrådgiving ansvaret for bygningsteknisk rådgiving og planlegging i landbruket og utviklet tilbudet innen maskinteknisk rådgiving. I 2014 ble tidligere Landbrukets HMS-tjeneste en del av Norsk Landbruksrådgiving. Rådgiving innenfor helse, miljø og sikkerhet er nå en del av tilbudet ved alle enhetene, med bistand i bondens HMS-arbeid, helseoppfølging ved godkjent bedriftshelsetjeneste, kurs og andre faglige tilbud, samt krisehåndtering som viktige satsingsområder.

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA har ansatte ved 16 ulike kontorer i Trøndelag.

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag avd. Orkla
Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

SVANHILD BAKKE
Jord-og plantekultur
E-post. svanhild.bakke@nlr.no
Mob. 480 02 878

 

SIGMUND MOEN TRØNSDAL
HMS-Rådgiver
E-post. sigmund.moen.tronsdal@nlr.no

Mob. 900 46 093