Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgiving er paraplyorgansisasjonen for alle rådgivingsenhetene i landet.

NLR skal utvikle og levere helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov. Vår visjon er Kompetanse for framtida.
NLR har åtte nasjonale fagkoordinatorer innenfor fagområdene:

• Grovfôr
• Korn, oljevekster og frøavl
• Poteter
• Grønnsaker
• Frukt og bær
• Landbruksbygg
• Økonomi
• HMS
Fagkoordinatorene skal:
• Koordinere forsøks- og utviklingsvirksomheten innen fagområdet
• Etablere faglige nettverk mellom rådgiverne
• Samordne utviklingen av rådgivingsverktøy og fagdatabaser
• Koordinere samarbeid med NIBIO og andre samarbeidspartnere
• Oppdatere og distribuere relevant fagstoff
• Lede fagforum innen fagområdet

Fagkoordinator innenfor fagområdet grovfôr har kontorsted på Landbrukssentret Midt.

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Norsk Landbruksrådgiving
Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

RAGNHILD BORCHENIUS
Koordinator grovfôr
E-post. rabo@nlr.no
Mob. 900 90 787

Hjemmeside