Meldal Regnskapskontor

Meldal regnskapskontor har en historie tilbake til 1950, da som et driftslag med utgangspunkt i bondelaget.

Regnskapskontoret ble stiftet i 1963, og det første kontoret ble etablert på meieriet. Senere flyttet de litt rundt; i 1969 til det gamle kommunelokalet, i 1974 i sokkelen på Rådhuset, før de flyttet inn i landbrukssenteret i 1986.

Landbruksregnskap er et spesialfelt med blant annet særegne skatteregler. Vi mener vi er gode på akkurat dette, både de ansattes bakgrunn med utdannelse og praksis innen landbruk i tillegg til økonomi, og lokaliseringen ved Landbrukssenteret Midt. Akkurat dette gjør det naturlig for oss å spesialisere oss på landbruksregnskap i alle varianter. Ca. 85% av kundene til regnskapskontoret er tilknytta landbruket. Resten er kunder med forretningsregnskap.

Kontoret tilbyr tradisjonell regnskapsføring, fakturering, lønnsarbeid, bistand i forbindelse med avtaler og registeringer, samt generell økonomisk rådgivning. De samarbeider godt med bl.a. Meldal Sparebank, andre regnskapskontor i regionen og de øvrige virksomhetene på huset.

Meldal Regnskapskontor

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Meldal Regnskapskontor
Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

Tlf: 72 49 47 90
E-post: post@meldalregnskapskontor.no