Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag – LiST, er et andelslag som er åpent for medlemskap for gårdbrukere med rett til refusjon av avløserutgifter. Laget organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bonde og dens behov.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag skal være et kontaktledd mellom bonde og gårdbruker, og blir styrt av medlemmene gjennom styret og årsmøtet. Vi i avløserlaget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid for å forenkle hverdagen. Vi fører lønnsregnskap for deg som bonde og skaffer dokumentasjon av avløserutgifter i forbindelse med søknad og avløsertilskudd.  I tillegg informerer vi om bondens rettigheter, og om regelverket i denne velferdsordningen. Trenger du bistand er det bare å ta kontakt med oss!

Meldal avløserlag

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Meldal Landbrukstjenester
Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

VIBEKE MEHLUM
Avdelingsleder
E-post: vibeke.mehlum@n-lt.no
Tlf. 72 49 47 83
Mob. 414 45 141