Meldal Landbrukstjenester

Meldal Landbrukstjenester er et andelslag som er åpent for medlemskap for gårdbrukere med rett til refusjon av avløserutgifter. Laget organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bonde og dens behov.

Meldal Landbrukstjenester skal være et kontaktledd mellom bonde og gårdsbruker, og blir styrt av medlemmene gjennom styret og årsmøtet. Vi i avløserlaget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid for å forenkle hverdagen. Vi fører lønnsregnskap for deg som bonde og skaffer dokumentasjon av avløserutgifter i forbindelse med søknad og avløsertilskudd.  I tillegg informerer vi om bondens rettigheter, og om regelverket i denne velferdsordningen. Trenger du bistand er det bare å ta kontakt med oss!

Meldal avløserlag

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Meldal Landbrukstjenester
Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

VIBEKE MEHLUM
Daglig leder
E-post: vibeke.mehlum@n-lt.no
Tlf. 72494783
Mob. 414 45 141