Landbruk- og naturforvaltning Orkland kommune

Enhet landbruk- og naturforvaltning for Orkland kommune er lokalisert på Landbrukssenteret Midt.

Målgruppen  er primært alle som eier og/eller driver landbrukseiendom i kommunen.

Orkla Landbruk

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Orkland kommune
Postbok 83
7301 Orkanger

 

Fakturaadresse
fakturamottak@orkland.kommune.no

Kontaktinformasjon

Tlf: 72 46 73 00
E-post: postmottak@orkland.kommune.no