Kontaktinformasjon for Landbrukssenteret Midt

Landbrukssenteret Midt består av Meldal Regnskapskontor, Norsk Landbruksrådgivning, Meldal Landbrukstjenester, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag, Lensa, Allskog, Orkla Landbruk, Orkla Fellesforvaltning og Vannområde Orkla. På hele landbrukssenteret jobber ca. 25 personer.

Adresse

Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 Meldal

Landbruk- og naturforvaltning Orkland kommune

Odd Lykkja
Fung. landbrukssjef 
E-post: odd.lykkja@orkland.kommune.no
Tel. 72 49 51 91
Mob. 959 62 672

Trine Sølberg
Rådgiver
E-post: trine.solberg@orkland.kommune.no
Tel. 72 49 51 94
Mob. 408 52 234

Ane Haugen Wexelsen
Rådgiver
E-post: ane.wexelsen@orkland.kommune.no
Tlf. 72 49 51 92
Mob. 901 43 469

Johan Randahl
Rådgiver
E-post: johan.randahl@orkland.kommune.no
Tlf. 72 49 47 86
Mob. 928 10 142

Ole Johan Skjærli
Rådgiver skog
E-post: ole.skjarli@orkland.kommune.no
Tel. 72 49 47 87
Mob. 414 32 071

Bertil Meland
Rådgiver
E-post: bertil.meland@orkland.kommune.no
Tel. 72 46 73 07
Mob. 468 09 107

Meldal Regnskapskontor

Kari Rikstad
Daglig leder
E-post: kari@meldalregnskapskontor.no
Tlf. 72 49 47 94
Mob. 950 35 898

Marte Dragset Stene
Regnskapskonsulent
E-post: marte@meldalregnskapskontor.no
Tlf. 72 49 47 90
Mob. 909 87 160

Sigrun Seem
Regnskapsfører
E-post: sigrun@meldalregnskapskontor.no
Tlf. 72 49 47 92
Mob. 900 84 234

Siri Hoset (permisjon)
Regnskapsfører
E-post: siri@meldalregnskapskontor.no
Tlf. 72 49 47 91
Mob. 995 36 588

Kaja Lilleås
Regnskapsfører
E-post: kaja@meldalregnskapskontor.no
Tlf. 72 49 47 91
Mob. 986 62 983

Gunnar Sundseth
Regnskapsfører
E-post: gunnar@meldalregnskapskontor.no
Tlf. 72 49 4796
Mob. 466 13 250

Terje Mogset
Regnskapskonsulent
E-post: terje@meldalregnskapskontor.no
Tlf. 72 49 47 95
Mob. 478 38 447

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Svanhild Bakke
Jord-og plantekultur
E-post: svanhild.bakke@nlr.no
Mob. 480 02 878

Sigmund Moen Trønsdal
HMS-Rådgiver
E-post: sigmund.moen.tronsdal@nlr.no
Mob. 900 46 093

Jan Henrik Moen
Byggteknisk planlegger
E-post: jan.henrik.moen@nlr.no
Mob. 928 84 610

Lars Uvsløkk
HMS-Rådgiver
E-post: Lars.uvslokk@nlr.no
Mob. 970 79 778

Norsk Landbruksrådgiving

Ragnhild Borchsenius
Koordinator grovfôr
E-post: rabo@nlr.no
Mob. 900 90 787

Meldal Landbrukstjenester

Vibeke Mehlum
Avdelingsleder
E-post: vibeke.mehlum@n-lt.no
Tlf. 72 49 47 83
Mob. 414 45 141

Lensa

Ivar Syrstad
Lensa-pådriver
E-post: ivar.syrstad@orkland.kommune.no
Mob. 479 05 928

Orkla Fellesforvaltning

Rune Krogdahl
Daglig leder
E-post: rune@orklaguide.com
Tlf. 72494784
Mob. 92401517

Allskog

Sverre Husby
Skogbruksleder
E-post: sverre.husby@allskog.no
Mob. 481 49 812

Vannområde Orkla

Odd Lykkja
Koordinator for Orklavassdraget vannområde 
E-post: odd.lykkja@orkland.kommune.no
Mob. 959 62 672
Tlf. 72 49 51 91