Allskog

Allskog BA er et skogeierandelslag med 8.500 skogeiere fra Møre til Troms som eiere.

Allskog har et bredt produkt- og tjenestetilbud innen skog og utmark som tilbys andelseiere og andre skogeiere. I tillegg arbeider Allskog aktivt for å sikre best mulig rammebetingelser for skognæringa. Som den største aktøren i primær-skogbruket nordafjells, tillegges det næringspolitiske arbeidet stor vekt i organisasjonen.

allskog

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Allskog
Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

LEIF OLAV AASLØKK
Skogbruksleder
E-post: leif-olav.aaslokk@allskog.no
Mob. 901 47 356

Hjemmeside