Landbrukssenteret Midt

Landbrukssenteret Midt består av Meldal Regnskapskontor, Norsk landbruksrådgivning, Meldal Landbrukstjenester, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag, Lensa, Allskog, Orkla Fellesforvaltning, Orkla vannområde og Landbruk- og naturforvaltning i Orkland kommune. På hele landbrukssenteret jobber ca. 25 personer.

SAMLOKALISERTE BEDRIFTER

SAMLOKALISERTE BEDRIFTER

Allskog

Allskog

Allskog BA er et skogeierandelslag med 8.500 skogeiere fra Møre til Troms som eiere, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Meldal Landbrukstjenester

Meldal Landbruksrådgivning

Meldal Landbruksrådgivning er et andelslag for gårdbrukere med rett til refusjon av avløserutgifter, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Meldal Regnskapskontor

Meldal Regnskapskontor

Meldal regnskapskontor har en historie tilbake til 1950, da som et driftslag med utgangspunkt i bondelage, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag driver medlemsbasert rådgivning innen landbruk, og har avdelingskontor ved Landbrukssenteret Midt.

Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning en sammenslutning av alle fiskerettshaverne i den delen av Orklavassdraget som fører anadrome laksefisk.

Orkland kommune - Landbruk- og naturforvaltning

Orkla Landbruk

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Meldal og Orkdal kommuner, og holder til på Landbrukssenteret Midt.

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er paraplyorgansisasjonen for alle NLR sine rådgivingsenheter i landet.

Orkla vannområde

Vannområde Orkla

Vannområde Orkla er et interkommunalt samarbeid som jobber med vannforskriften etter EU’s vanndirektiv.

Lensa

Lensa